Organisasjonsutvikling

En organisasjon har behov for støtte i en endringsfase.

Disse behovene kan være:
- Støtte for å ta tak i de faktiske behovene organisasjonen står overfor.
-
Å sikre at det er god nok forankring og virkelighetsforståelse av endringsbehovet
-
Støtte til å både planlegge og å gjennomføre gjennomgripende endringsprosesser.
-
Spesiell oppmerksomhet til enkelte personer/avdelinger i en vanskelig og kompleks situasjon.

Derfor velger vi å la utfordringens art og omfang bestemme våre tilnærmingsmåter i en endringsprosess.

Vi tilbyr støtte til organisasjoner i endring, og har som målsetting å være pådrivere for å styrke organisasjonens eget potensial til forandring.