Retningen vi jobber i

Ved alle endringer bør målet være et virkelig og varig resultat. Derfor må oppmerksomheten rettes mot mer enn bare de fysiske prosessene, som f. eks strukturer, styringssystemer og teknologi.

Ved å rette oppmerksomheten mot menneskene i organisasjonen, og å jobbe med adferd og relasjoner, vil organisasjonen styrkes og vitaliseres. Det stimuleres til åpenhet og tillit. Gjennom tilstrekkelig dybde mellom menneskene oppnås et større rom for endringer. Dette styrker organisasjonens evne til å løse vanskelige og komplekse problemstillinger.

Ved å bygge opp miljøer der det er rom for korrektiv og støttende adferd gis det næring for økt endringstakt og gjennomføringsevne.

Gjennom økt oppmerksomhet på organisasjonens evne til handling, vil den enkelte våge å ta mer ansvar og å heve kravene til effekt hos seg selv og andre.

Det er kort vei fra innsikt til handling…