DET HANDLER OM MENNESKER...

 

 


Amphi arbeider innenfor områdene organisasjons- og lederutvikling.

Amphi styrker organisasjonens evne
til selvstendig å kunne mestre
stadig høyere krav til endringer.

Amphi har flere samarbeidspartnere både i Norge og Sverige.
Dette gjør at tilpasningen til den enkelte organisasjons behov kan skje raskt.